Προηγούμενο Αρθρο
Επώμενο Άρθρο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΤΟ SAZ HOTEL!

Gallery
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΤΟ SAZ HOTEL!
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΤΟ SAZ HOTEL!
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΤΟ SAZ HOTEL!
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΤΟ SAZ HOTEL!
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΤΟ SAZ HOTEL!
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΤΟ SAZ HOTEL!

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις της Πάφου σε συνεργασία με το Κέντρο δια βίου Μάθησης  Euroaccess παρουσίαζουν τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών  σε αρκετούς  κλάδους όπως νοσηλευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων κ.α, από απόσταση στο SAZ CITY LIFE HOTEL το Σάββατο 13 Ιανουρίου στις 6.00 το απόγευμα! 

"Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου έχει θέσει ως πρωταρχικούς του στόχους αφενός τη δημιουργία ενός δυναμικού μαθησιακού περιβάλλοντος και αφετέρου τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε γνωστικά πεδία που σχετίζονται άμεσα με τις ανάγκες της Κυπριακής κοινωνίας. Η επένδυση στη σύγχρονη μαθησιακή τεχνολογία και η πρόσληψη ακαδημαϊκού προσωπικού με πολυετή εμπειρία διδασκαλίας και έρευνας σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, αποτελούν τα εχέγγυα για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει το Πανεπιστήμιο.  Οι φοιτητές του Νεάπολις, έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν σε Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα (Erasmus) και απολαμβάνουν τις σύγχρονες υπηρεσίες που τους προσφέρει η Πανεπιστημιούπολη."

Πληροφορίες στο κέντρο Δια βίου Μάθησης  Euroaccess, Κέντρο Δια Βιου Μάθησης αναγνωρισμένο από τον 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και το υπουργείο Παιδείας,

 Πλατεία Πάργης, Σμύρνης 7-9! Τηλέφωνο επικοινωνίας 2651607026, www.euroaccess.gr