Προηγούμενο Αρθρο
Επώμενο Άρθρο

THE LAKE HOTEL : ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ!

Gallery
THE LAKE HOTEL : ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ!
THE LAKE HOTEL : ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ!
THE LAKE HOTEL : ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ!
THE LAKE HOTEL : ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ!

To βραβευμένο ξενοδοχείο The Lake Hotel που ξεχώρισε για το πράσινό του χαρακτήρα επισκέφτηκαν εκπρόσωποι απο περιφέρειες της Γαλλίας ,Ισπανίας, Ιταλίας και Φιλανδίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαΐκής Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTEREG EUROPE. Το ξενοδοχείο που βραβεύτηκε μέσα στους λίγους μήνες λειτουργίας του  ως  "το καλύτερο πράσινο ξενοδοχείο της Ελλάδας" , λειτουργεί ενεργειακά με το ειδικό σύστημα της γεωθερμίας. Οι εκπρόσωποι ξεναγήθηκαν στους χώρους και στο ειδικό μηχανοστάσιο του ξενοδοχειου ενώ βρέθηκαν στην πόλη μας μέσω των ευρωπαΐακών έργων που υλοποιήθηκαν στην περιοχή από την περιφέρεια Ηπείρου με υπεύθυνη την αντιπεριφεριάρχη  κ.Τατιάνα Καλογιάννη.Στόχος της επίσκεψης είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, και η ενίσχυση της χρήσης και των δράσεων που υλοποιούνται σε Περιφερειακό Επίπεδο στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.